SØG­NE.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

1: Ny-helle­sund. Om­rå­det ble fre­det som et kul­tur­min­ne i fjor. Her fin­ner vi kyst­for­tet med min­ner fra and­re ver­dens­krig. Det er også et land­skaps­vern­om­rå­de, og har kyst­sti, stren­der og kafé. Man kan ta båt ut hit fra Høl­len, som også er en at­trak­sjon i seg selv med bryg­ga og tre­hus­be­byg­gel­sen.

2: Søg­ne gam­le preste­gård. Hele om­rå­det har mar­ke­der og kon­ser­ter hele som­mer­en. Et be­søk hit er et must hvis man er i Søg­ne.

Hum­mer­vi­ka. Vi har vel­dig man­ge fine bade­plas­ser i Lan­ge­nes-om­rå­det, men bå­de Hum­mer­vi­ka og Ri­vene­set er to skjul­te bade­per­ler. Får jeg gjes­ter plei­er vi å dra dit, men nå som jeg røp­te dem kom­mer det vel til å strøm­me til med tu­ris­ter.

Hum­mer­vi­ka, ei skjult per­le iføl­ge Søg­ne-ord­fø­re­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.