Rask re­ak­sjon kan ha av­ver­get stør­re brann

Faedrelandsvennen - - NYHETER - BAARD LAR­SEN

Sti­an Fins­rud og en nabo rea­ger­te kjapt da de natt til fre­dag så at det røyk fra sko­gen ved Kroktjønn­heia na­er Si­mon­stad i Åm­li.

fra Øst­re Ag­der brann­ve­sen, Åm­li sta­sjon, kom til ste­det, var det flam­mer og røyk å se.

– Her er det nok ly­net som har slått ned un­der tor­den­va­e­ret tors­dag, og det er ikke den førs­te skog­bran­nen vi har va­ert på den­ne uka som ly­net står bak. Heldigvis ble den­ne bran­nen opp­da­get raskt, og vi fikk god hjelp til å ta oss fram, sier ut­ryk­nings­le­der Dag Hal­vor­sen ved brann­ve­se­net i Åm­li.

Selv om Fins­rud og en nabo stil­te med hen­holds­vis fire­hjul­ing og seks­hjul­ing, ble det en del klat­ring og for­se­ring i ulendt ter­reng samt over myre­te om­rå­der før brann­mann­ska­pe­ne fra Åm­li en god stund etter at bran­nen ble meldt, fikk star­tet slukke­ar­bei­det.

– Selv etter at det var van­net godt på fjell og i ter­ren­get, var det varmt og vi måt­te ven­de en del på skog­bun­nen for å få sluk­ket skik­ke­lig, sier Hal­vor­sen.

FOTO: BAARD LAR­SEN / FROLENDINGEN

Skog­bran­nen har etter all sann­syn­lig­het star­tet ved den­ne ro­ten, for­år­sa­ket av et lyn­ned­slag. Mel­der Sti­an Fins­rud ses med ryg­gen til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.