Folk måt­te ta om­rå­det uten­for i bruk

Én time før ute­ki­no­en i Gra­va­ne be­gyn­te, var om­rå­det helt fylt med folk.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MA­RIA SUNG AE LERVIK

– Stem­nin­gen er jo minst like ko­se­lig her ute som der bor­te på ben­ke­ne, smi­ler Le­na Thor­sen (26), som tors­dag kveld så mu­si­ka­len «Mam­ma Mia» sam­men med tre venn­in­ner i Gra­va­ne, litt uten­for om­rå­det vel å mer­ke.

Om­rå­det har den sis­te må­ne­den blitt brukt til å vise fot­ball-vm på stor­skjerm.

Si­den det tors­dag kveld var kamp­fri, øns­ket ar­ran­gø­ren fot­ball­fe­ber.no å gjø­re noe hyg­ge­lig ut av kvel­den.

– Vi har jo en stor­skjerm som kan bru­kes, og va­e­ret er strå­len­de. Jeg tror det kan fun­ge­re som en god opp­takt til fi­na­len på søn­dag, og så pas­ser det fint at det kom­mer ny «Mam­ma Mia»-film nes­te uke, sier fes­ti­val­sjef for Fot­ball­fe­ber i Kristiansand, Caro­li­ne Nguy­en. Og po­pu­la­ert ble det! Ivri­ge «Mam­ma Mia»- og Ab­ba-fans sto nem­lig i time­lang kø for å sik­re seg vis­nin­gen av mu­si­kal-klas­si­ke­ren.

BEG­GE FOTO: MA­RIA SUNG AE LERVIK

Sti­ne Klei­ven (30) (f.v.), An­net­te Strøms­nes (26), He­le­ne Skro­ve (27) og Le­na Thor­sen (26) had­de kjøpt med seg pop­korn og rig­get seg til med tep­per uten­for ute­kino-om­rå­det.

Al­le­re­de én time før vis­nin­gen av fil­men var om­rå­det fylt opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.