Mis­bruk­te svi­ger­fars navn i mil­lion­svin­del

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­VIND KRIS­TEN­SEN

●●For å lure en rek­ke ban­ker og kre­ditt­sel­ska­per bruk­te 33-årin­gen svi­ger­fars navn og bank-id.

Nå er kvin­nen fra Aust-ag­der dømt til feng­sel i to år og tre må­ne­der.

Den sam­le­de ver­di­en av be­dra­ge­ri­ene og be­dra­geri­for­sø­ke­ne er på 2, 8 mil­lio­ner kro­ner, og 33-årin­gen er dømt til å be­ta­le 1,5 mil­lio­ner kro­ner i er­stat­ning til ban­ker og kre­ditt­sel­ska­per.

Kvin­nen for­fals­ket blant an­net svi­ger­fars un­der­skrift og fikk ut­be­talt et lån i Ve­gårs­hei spare­bank, slik at hun og ekte­man­nen kun­ne kjø­pe et hus.

33-årin­gen er­kjen­te i ret­ten alle for­hol­de­ne hun var til­talt for og har for­klart at bak­grun­nen var an­strengt øko­no­mi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.