Bunn­pris tap­te

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

●●Dag­lig­vare­kje­den Coop har i ret­ten fått med­hold i at Bunn­pris-kje­den må be­ta­le 32 mil­lio­ner kro­ner pluss for­sin­kel­ses­ren­ter etter kjøp av bu­tik­ker i 2015. Coop solg­te 43 av sine bu­tik­ker til Bunn­pris i 2015, men uenig­het om be­ta­lin­gen før­te til at de to par­te­ne hav­net i ret­ten. Bunn­pris men­te det var sto­re mang­ler med fle­re av bu­tik­ke­ne og holdt der­for til­ba­ke de­ler av be­ta­lin­gen. Nå har Coop fått med­hold i sitt søks­mål i Oslo ting­rett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.