Noen vaer­re­kor­der satt sis­te året:

Faedrelandsvennen - - LØRDAG - KIL­DE: Va­er OG VIND, BERNT LIE OG ME­TEORO­LO­GISK IN­STI­TUTT

Var­mes­te no­vem­ber­dag noen­sin­ne i Vest-ag­der satt på Kje­vik - Kristiansand 2. no­vem­ber 2017 (17,1).

Vå­tes­te ok­to­ber­dag noen­sin­ne i Vest-ag­der satt i Kristiansand 1. ok­to­ber 2017 (150,5 milli­me­ter).

Kal­des­te april­dag noen­sin­ne i Aust-ag­der satt på Lun­da­ne - Hov­den 2. april 2018 (-25,4).

Var­mes­te no­vem­ber­dag noen­sin­ne i Aust-ag­der satt på Land­vik - Grim­stad 2. no­vem­ber 2017 (16,8).

Var­mes­te de­sem­ber­dag noen­sin­ne i Aust-ag­der satt på Lyng­ør i Tvede­strand 23. de­sem­ber 2017 (14,4).

Vå­tes­te ok­to­ber­dag noen­sin­ne i Aust-ag­der satt på Se­num­stad i Bir­ke­nes 1. ok­to­ber 2017 (173,1 milli­me­ter). Det er 0,1 milli­me­ter fra ti­de­nes vå­tes­te dag i Aust-ag­der noen­sin­ne.

Var­mes­te mai-må­ned noen­sin­ne på Lyng­ør, Tor­un­gen, Ne­laug, Land­vik, Kje­vik, Hov­den, Lin­des­nes og Lis­ta fyr.

På Ne­laug i Åm­li og Hov­den i Byk­le var juni 2018 den var­mes­te juni-må­ne­den noen­sin­ne med mid­del­tem­pe­ra­tu­rer på 17,4 og 11,7 gra­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.