Ole Rag­nar Rype­støl fyl­ler 80 år

Faedrelandsvennen - - NAERT -

●●80 år 15. juli: Ole Rag­nar Rype­støl, Hol­skog­vei­en 89, 4624 Kristiansand

Ole Rag­nar Rype­støl er tid­li­ge­re drifts- og ved­li­ke­holds­ope­ra­tør og har ar­bei­det som me­ka­ni­ker og skole­vakt­mes­ter. Han har i fire pe­rio­der va­ert med­lem av Kristiansand by­sty­re, og han har va­ert re­pre­sen­tant i skole­sty­ret, for­mann­skap, helse- og so­sial­sty­ret og havne­sty­ret. Ju­bi­lan­ten har va­ert en ak­tiv je­ger og hobby­fis­ker i 50 år. Da­gen fei­res med fa­mi­lie­sel­skap og man­ge gjes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.