FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NAERT -

95 år Ran­di Ki­lan­der,

Kristiansand.

Vår al­les kja­ere og om­sorgs­ful­le mor, Ran­di, fyl­ler 95 år i dag. Vi gle­der oss til å fei­re deg i kveld! Burs­dags­klem­mer fra barn, svi­ger­barn, barne­barn og olde­barn.

90 år Hans Kris­ti­an An­der­sen,

Kristiansand. Kja­ere fa­ren vår. Gra­tu­le­rer med 90-års­da­gen! Hil­sen fra alle dine barn med fa­mi­lie.

80 år El­se Brit Ruud,

Kristiansand.

Vår kja­ere, fan­tas­tis­ke, søte, lil­le mor og al­les El­se Brit fyl­ler år i dag. Du er fa­mi­lens an­ker. Vi gle­der oss til da­gens fei­ring. Klem fra Even, Ni­na og alle and­re i fa­mi­lie­ne Wil­son og Ruud.

80 år Ole Rag­nar

Rype­støl,

Kristiansand. Gra­tu­le­rer så mye med 80-års­da­gen 15. juli. Du er sprek og ak­tiv, og vi gle­der oss til å fei­re deg i Hol­skog­ki­len på da­gen din. Man­ge gode klem­mer fra barn, svi­ger­barn, barne­barn og olde­barn.

30 år Sil­je Li­an Gun­der­sen,

Ven­ne­sla.

Ei av fa­vo­rit­te­ne har burs­dag! Gra­tu­le­rer såå mye med da­gen, skjøn­ne Sil­je-mor. Hå­per da­gen blir su­per og at du får alt du øns­ker deg! Klem fra lab-jen­te­ne.

11 år Ki­ne Eng­dahl Kile­dal,

Kristiansand. Bes­te Ki­ne fyl­ler 11 år, snill og krea­tiv du er. Vi gle­der oss til å fei­re deg. Hil­sen mam­ma, pap­pa, Adri­an og Lot­te.

9 år Leo Jo­hann­es­sen,

Ven­ne­sla.

Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Leo Jo­hann­es­sen, som fyl­ler 9 år 15. juli. Som fisken i vann, og med fot­ball og gi­tar på land! Vi er uen­de­lig gla­de i deg. Burs­dags­klem­mer fra Sa­ra, mam­ma og pap­pa.

8 år To­mine Lun­den­pe­der­sen,

Ven­ne­sla. Fa­vo­rittjen­ta vår fyl­ler 8 år! Du er så om­sorgs­full, god og ei vel­dig kul store­søs­ter! Vi dig­ger deg og gle­der oss til å fei­re deg i mor­gen. Burs­dags­klem­mer fra Te­odor, mam­ma og pap­pa.

7 år Sa­mu­el Vim­me Ska­dal,

Grim­stad. Hipp hur­ra for vår Sa­mu­el som fyl­ler 7 år 15. juli! Vi syn­tes du er en sånn fan­tas­tisk blid og skjønn gutt, vi er så uen­de­lig glad i deg. Burs­dags­klem­mer i fleng fra mam­ma, pap­pa, Se­bas­ti­an og Sop­hia.

5 år Syn­ne Hen­ri­et­te Elve­mo Rep­stad,

Kristiansand. Hur­ra for god­jen­ta vår Syn­ne Hen­ri­et­te, som fyl­te 5 år 4. juli. Du er ver­dens bes­te jen­te og vi els­ker deg. Burs­dags klem fra mam­ma, pap­pa, Si­men og Mar­cus.

2 år Linn Kjel­le­vand My­kjå­land,

Kristiansand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kristiansand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år søn­dag den 15. juli. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

1 år Mik­kel Krog­stad Big­set,

Kristiansand. Gra­tu­le­rer så mye med din førs­te burs­dag, gul­let! Vi gle­der oss til å fei­re deg når du kom­mer hjem fra fe­rie. Kos og klem fra mor og far på Lomtjønn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.