DA­GEN I DAG

Faedrelandsvennen - - NAERT - KIL­DE: WIKI­PE­DIA.ORG

NAVNEDAG

●●Sol­frid, Sol­run.

HIS­TO­RIE

●●1789 – Bas­til­len uten­for Pa­ris stor­mes, noe som ut­lø­ser den frans­ke re­vo­lu­sjon. Den­ne da­gen er Frank­ri­kes na­sjo­nal­dag.

●●1874 – Ny by­brann i Chi­ca­go, mind­re enn tre år etter den størs­te i 1871.

●●1933 – I Tysk­land blir alle par­ti­er bort­sett fra Hit­lers NSDAP (nazi­par­ti­et) for­budt.

●●2002 – Un­der fei­rin­gen av Frank­ri­kes na­sjo­nal­dag unn­går pre­si­dent Jac­ques Chi­rac et mord­for­søk.

●●2016 – Mer enn 80 men­nes­ker ble drept i et ter­ror­an­grep på Pro­me­na­de des Ang­lais i Nice.

NORSK HIS­TO­RIE

●●1943 – Krigs­fan­gen Milos Ban­jac blir skutt ved Rog­nan av en Wehr­macht-vakt­post. Hans bror teg­ner et kors på ber­get med den dø­des blod, noe som se­ne­re gjør vei­en kjent som Blod­vei­en.

●●1945 – Hjem­sen­del­sen av tys­ke sol­da­ter fra Nor­ge star­tet. Løs­ning på for­ri­ge lunsj­kryss :

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.