10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

14. JULI 2008

●●Dø­den kom sni­ken­de inn i bus­sen i Kvi­nes­dal. Kull­osen trakk inn i bus­sen. Tak­luka var stengt på grunn av uva­er. Den vel­lyk­ke­de fre­dags­kvel­den på Nor­way Rock fes­ti­val had­de vart len­ge for gjen­gen fra Ro­ga­land. Da det var langt på natt og senge­tid, sveiv fort­satt Kipor-ag­gre­ga­tet som sto i ba­ga­sje­rom­met i bus­sen. Ag­gre­ga­tet pro­du­ser­te strøm til kjøle­skap og ste­reo­an­leg­get som stod i part­y­tel­tet uten­for bus­sen. Lu­ke­ne til ba­ga­sje­rom­met var luk­ket slik at kull­osen spred­te seg sak­te inn i bus­sen. Kull­os er let­te­re enn luft. I øvers­te eta­sje sov et sam­boer­par. Beg­ge døde av kull­os­for­gift­ning og fle­re er blitt al­vor­lig ska­det. Først lør­dag ved 14-ti­den ble det slått alarm da ven­ner stus­set på at in­gen had­de kom­met ut av bus­sen.

●●Og mens Start har tan­gert re­kor­den med an­tall kam­per uten tap, inn­ser 24 år gam­le Lars Martin Enge­dal at det ser ut til å bli hans sis­te se­song i klub­ben. Han er ikke kom­met til enighet med Start om ny kon­trakt. I hel­gen har reg­net pøst ned over Sør­lan­det. Et Am­car-stev­ne reg­net bort, og Sa­bel­tann-fore­stil­lin­gen måt­te av­ly­ses.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.