50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

14. JULI 1968

●●Kri­mi­nal­po­li­ti­et i Kristiansand har i lø­pet av hel­gen fått en rek­ke mel­din­ger om inn­brudd, ty­ve­ri­er og skade­verk. I en hyt­te i Rande­sund opp­da­get ei­e­ren lør­dag at en rute var knust og sen­ge­ne be­nyt­tet. Han kun­ne ikke se at noe var stjå­let. En mann som søn­dag var og ba­det på Fiskåt­an­gen ble et arm­bånds­ur og 300 kro­ner fat­ti­ge­re. Han had­de lagt fra seg tøy og verdi­sa­ker uten noen til å se etter det. En sint fot­gjen­ger i Mar­kens­ga­ten er meldt til po­li­ti­et for å ha sparket bak­ut mot en bil slik at det ble bulk i skjer­men. I føl­ge bil­ei­e­ren vil­le ikke fot­gjen­ge­ren flyt­te seg til tross for iher­dig tu­ting, og da han en­de­lig gav plass, kvit­ter­te han med et spark.

●●I lø­pet av den­ne hel­gen var det satt fle­re re­kor­der. Ron Clar­ke løp den hit­til ras­kes­te 5000 me­ter på Sør­lan­det foran 4000 til­skue­re på Le­ver­myr Sta­dion i Grim­stad. Og i Tvede­strand var tett­pak­ket un­der mo­tor­båt­re­gat­ta­en og min­net na­er­mest om en maur­tue. 10–12.000 an­slo man hel­gens «be­folk­ning» til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.