Skuf­fet stort i junior-em

Faedrelandsvennen - - SPORT - ANDREAS HOPEN

Det var knyt­tet sto­re for­vent­nin­ger til man­da­lit­ten Sø­ren Wa­erenskjold før Em-tem­po­en for junio­rer i Brno, men syk­dom spo­ler­te me­dal­je­sjan­sen.

På sis­te pas­se­ring lå Wa­erenskjold 2.31 bak hans størs­te kon­kur­rent, bel­gis­ke Remco Evene­po­el, og til slutt hav­net man­da­lit­ten 3.40 bak bel­gi­e­ren. Det holdt til en 36. plass

Etter lø­pet var det en skuf­fet, men fat­tet Wa­erenskjold som tok te­le­fo­nen. For det var rett og slett krop­pen som ikke spil­te på lag un­der tem­po­en.

– Jeg ga opp på sis­te run­det, og bare full­før­te. Det fris­tet å bry­te, skal jeg va­ere aer­lig, sier 18-årin­gen, og leg­ger til:

– I dag mer­ket jeg fra start at krop­pen ikke re­spon­der­te. Det var tomt, rett og slett. Det var litt for­ven­tet, da jeg har va­ert for­kjø­let noen da­ger.

En po­ten­si­ell Em-me­dal­je glapp grun­net syk­dom­men, og man­da­lit­ten er selv­sagt skuf­fet.

– Det er klart jeg er, men jeg var sam­ti­dig litt for­be­redt. Jeg skjøn­te jo tid­lig at det ble vans­ke­lig når det ikke var noe kraft når jeg prøv­de å øke tem­po­et, suk­ker Wa­erenskjold.

Nå ven­ter fel­les­star­ten i Tsjek­kia, før det blir nor­ges­cup om en må­ned, og en fel­les­start der den re­gje­ren­de nor­ges­mes­te­ren skal va­ere hjelpe­ryt­ter.

– I det lø­pet får jeg gjø­re en jobb for la­get. Vi går for Lud­vig Fisch­er Aas­heim der, han som også syk­le­de tem­po i dag, så der får jeg va­ere med å job­be for han, av­slut­ter 18-årin­gen.

Wa­erenskjold ble junior­nor­ges­mes­ter på tem­po i Sande­fjord for noen uker si­den, og had­de am­bi­sjo­ner om å hev­de seg i top­pen i EM. I Sande­fjord ble han også num­mer to i gate­rit­tet, bak To­bias Hal­vor­sen.

FOTO: NTB SCANPIX

Sø­ren Wa­erenskjold er re­gje­ren­de junior­nor­ges­mes­ter. Her fra VM i Ber­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.