Å la va­ere.

Faedrelandsvennen - - SPORT - ODA BJERKAN

Det er dei­lig etter­på, sier du. Men du har ikke pro­kras­ti­nert all form for mo­sjon de fire sis­te må­ne­de­ne. Du har ikke kjent på blod­sma­ken i mun­nen etter å ha sprin­tet til bus­sen. Du har ikke hørt alle de be­ha­ge­li­ge unn­skyld­nin­ge­ne som fin­nes for å fort­set­te å la va­ere. Hvil­ke unn­skyld­nin­ger, et­ter­ly­ser du. And­re av­ta­ler. Vik­ti­ge­re av­ta­ler, sva­rer jeg. El­ler glemt tre­nings­tøy. Knapp tid. Lang ar­beids­dag. Dess­uten pas­ser det vel egent­lig bed­re i mor­gen, enn akku­rat i dag. Kan­skje på søn­dag? I au­gust? El­ler nes­te som­mer? Bare ikke i dag. Du kan be­gyn­ne ro­lig, på­står du. Men jeg skal vise deg ro­lig jeg; på brygge­kan­ten med nesa mot nord og bena mot sør. Det er tross alt bare som­mer én gang i året!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.