FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

«Tig­ge­ren»

Boka «Tig­ge­ren» er ut­gitt av Z for­lag.

Den er skre­vet av prest, mu­si­ker og for­fat­ter Ivar Skip­per­vold, og hand­ler om tig­ge­ren Ele­odor Cal­da­raru, om rom­fol­kets his­to­rie og uli­ke hjelpe­til­tak.

Pri­sen på gata blir 150 kro­ner. For hvert solg­te ek­semp­lar be­hol­der sel­ge­ren 110 kro­ner.

FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN

Nå skal rom­folk sel­ge bø­ker på gata. «Tig­ge­ren» av Ivar Skip­per­vold hand­ler om Ele­odor Cal­da­raru og om rom­fol­kets his­to­rie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.