Nye varme­re­kor­der falt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ald­ri før er det blitt målt så høy ok­to­ber­tem­pe­ra­tur i Ber­gen som da det ble målt 23,4 gra­der tors­dag. Også i Osen i Trøn­de­lag ble det satt ny varme­re­kord.

Det ble målt 23,4 gra­der ved måle­sta­sjo­nen på Flo­ri­da i Ber­gen sen­trum, og så varmt har det ald­ri blitt målt her før på den­ne ti­den av året. Den gam­le re­kor­den var på 23,1 gra­der, og var fra 2005, skri­ver Ber­gens Ti­den­de.

Også i Trøn­de­lag ble det satt ny varme­re­kord, na­er­me­re be­stemt på Osen, med 17,1 gra­der mel­lom klok­ken 13 og 14 tors­dag. Den 43 år gam­le ok­to­ber­re­kor­den på 16,5 gra­der ble satt 1. ok­to­ber 1975.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.