Blink­skudd fra uka som gikk.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - KJARTAN BJELLAND FOTOGRAF [email protected]

På Glenco­re Nik­kel­verk i Kris­tian­sand opp­le­ver man klas­sisk in­du­stri. I sto­re fab­rikk­hal­ler fore­går det elek­tro­ly­se hvor det blir pro­du­sert me­tall som blir frak­tet bort med truck og laste­bil og som se­ne­re blir solgt på det in­ter­na­sjo­na­le mar­ke­det. Ute i nik­kel­elek­tro­ly­sen diskuterer Kai Jo­han­sen og Nils Gjel­sten tek­nis­ke pro­blem­stil­lin­ger i sin sta­di­ge kamp for å for­bed­re pro­ses­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.