EVA KVEL­LAND

Faedrelandsvennen - - MENING -

Eva er 38 år, man­da­litt og kris­tian­san­der på sin hals, og tørr­lagt po­li­ti­ker. Hun le­ver for gode for­mu­le­rin­ger, og job­ber til dag­lig med kom­mu­ni­ka­sjon i Sti­ne So­fies Stif­tel­se. På fri­ti­den tre­ner hun mind­re enn hun sier, leg­ger pus­le­spill og for­gu­der Vi­pers.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.