Døds­fall

Faedrelandsvennen - - NAERT -

Odd Ge­org Kn­ut­sen, Salt­rød, døde 3. ok­to­ber. Be­gra­ves fra Stok­ken kir­ke fre­dag 12. ok­to­ber.

Bjørg Ma­rit Berre­fjord, Vi­ge­land, døde 28. sep­tem­ber, 80 år gam­mel. Be­gra­ves fra Be­ta­nia Vi­ge­land fre­dag 12. ok­to­ber. Da­vid Ray­mond Ernst, Aren­dal, døde 27. sep­tem­ber. Bi­set­tes i Aren­dal ka­pell fre­dag 12. ok­to­ber. To­re Dy­rud Chris­ti­an­sen, Aren­dal, døde 8. ok­to­ber. Bi­set­tes i Aren­dal ka­pell fre­dag 12. ok­to­ber.

Kje­til Eske­land, Gjer­stad, døde

8. ok­to­ber. Be­gra­ves fra Gjer­stad kir­ke fre­dag 12. ok­to­ber.

Gunn­hild Tro­dahl, Fjot­land om­sorgs­sen­ter/myg­land, døde

5. ok­to­ber. Be­gra­vel­se fra Fjot­land kyr­kje fre­dag 12. ok­to­ber.

Rei­dun Ree Hobbesland, Ei­ken, døde 6. ok­to­ber, na­er 60 år gam­mel. Be­gra­ves fra Ei­ken kyr­kje fre­dag 12. ok­to­ber.

Sig­ne Jo­hanne Fjeld, Tjørs­våg­hei­men, døde 5. ok­to­ber. Be­gra­ves fra Søy­land ka­pell fre­dag 12. ok­to­ber.

Øystein Klaeboe, Aren­dal, døde

7. ok­to­ber. Bi­set­tel­se i Aren­dal ka­pell tirs­dag 16. ok­to­ber.

Jorunn Fel­le Mo, Ve­gårs­hei, døde 6. ok­to­ber. Be­gra­ves fra For­sam­lings­hu­set tirs­dag 16. ok­to­ber.

Sver­re Falk­haug, Lin­des­nes, døde 3. ok­to­ber, 64 år gam­mel. Be­gra­ves fra Val­le kir­ke ons­dag

17. ok­to­ber.

Rag­ni Syn­nø­ve An­ders­son, Fri­voll­tun, døde 5. no­vem­ber. Be­gra­vel­se fra Land­vik kir­ke tors­dag 18. ok­to­ber.

Josef Aamodt, Åmodt, døde 1. ok­to­ber. Grav­ferd har fun­net sted i still­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.