Vigør fyl­ler 100 år: Fei­rer seg selv med ny sang

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBAEK JØR­GEN­SEN

Fot­ball­klub­ben Vigør fyl­ler 100 år og fei­rer seg selv fre­dag kveld.

For­ri­ge fre­dag, 5. ok­to­ber, fyl­te brun­trøy­ene 100 år. Fre­dag kveld fei­rer Vigør ju­bi­le­et med en stor­stilt fest på Cale­do­ni­en. I den for­bin­del­se lan­se­rer klub­ben en ny sang.

«Styr­ke og aere» he­ter den. Kris­ti­an Land­mark har skre­vet og satt me­lo­di til. Stein Ro­ger Sor­dal med band har spilt den inn. San­gen frem­fø­res på fes­ten fre­dag.

Vigør har i mo­der­ne tid va­ert kjent som «ta­lent­fab­rik­ken på Sør­lan­det».

Sven Ot­to Birke­land, Frank Strand­li, To­re André Dahlum, Andreas Lund, Ma­ri­us John­sen, Espen John­sen, Chris­ter Klei­ven, Leif Ot­to Paul­sen, Ru­ne Nils­sen, Kris­to­fer Ha­e­stad, Lars Mar­tin Enge­dal og Knut Hen­ry Ha­rald­sen er ek­semp­ler på topp­spil­le­re som en­ten er opp­fost­ret el­ler har va­ert inn­om klub­ben.

Start-spil­ler­ne To­bias Chris­ten­sen, Ben­ja­min Bou­jar og Erlend Seg­berg, samt Ull/ki­sas Lars-jør­gen Salve­sen og Jervs Tho­mas Zer­nichow, er de fers­kes­te ek­semp­le­ne på Vigør-pro­duk­ter i topp­fot­bal­len.

Men klub­ben har også en stolt his­to­rie i topp­fot­bal­len.

På 1930-tal­let var Vigør den tone­an­gi­ven­de klub­ben i Vest-ag­der, og det var brun­trøy­ene som i 1938 gjor­de res­ten av lan­det opp­merk­som på sør­lands­fot­bal­len.

Da kom til semi­fi­na­len i slutt­spil­let, men tap­te 0–2 for Vå­ler­en­gen, som de het den gang.

Årets Vigør-lag lig­ger midt på ta­bel­len i 4. di­vi­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.