Ha­gen for­len­ger med Team Coop

Faedrelandsvennen - - SPORT - KRIS­TI­AN DYRNES,

Kris­tian­san­de­ren Kris­ter Ha­gen (29) gy­ver løs på en ny se­song i Team Coop.

Ha­gen har hatt sin bes­te se­song noen­sin­ne. Nor­ges elds­te ak­ti­ve kon­ti­nen­tal­syk­list star­tet med et brak og ble etter hvert om­talt som kon­gen av Kroa­tia. Han tok to Uci-sei­re i lø­pet av 2018-se­son­gen og had­de fle­re ster­ke pall­plas­se­rin­ger. Han har ut­vik­let seg og tatt nye steg un­der årets se­song. Han fikk en uhel­dig av­slut­ning med fall i Bel­gia som re­sul­ter­te i krage­beins­brudd, der­med ble han tvun­get til noen eks­tra da­ger fri. Vi kan sam­ti­dig mel­de at det går godt og at Kris­ter al­le­re­de er til­ba­ke på syk­ke­len og har be­gynt opp­byg­nin­gen til 2019-se­son­gen.

Vi hus­ker kan­skje al­ler best sce­nen i Kris­tian­sand da han stø­tet ut på sis­te run­de un­der Tour des Fjords, nes­te år krys­ser vi fing­re­ne for at han hol­der helt inn til sei­er!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.