FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Nye Lin­des­nes

Fra 1. ja­nu­ar 2020 er kom­mu­ne­ne Man­dal, Lin­des­nes og Mar­nar­dal slått sam­men til en kom­mu­ne. Det nye nav­net er Lin­des­nes

Kom­mu­nen vil inne­hol­de om lag 22.000 inn­byg­ge­re

De vik­tigs­te liste­top­pe­ne til å bli ny ord­fø­rer er Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen (H), Even Tron­stad Sage­bak­ken (Ap) og Alf Erik An­der­sen (Frp)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.