Steng­ning av vei

Faedrelandsvennen - - MENING - IVAN HØGELI

Vi­ser til Faed­re­lands­ven­nen tirs­dag 9. ok­to­ber: Opp mot 700 mann i ar­beid, fire kilo­me­ter tun­nel i Søgne, 60 me­ter høy bro over Trys­fjor­den, tre sto­re mo­tor­vei­kryss, fer­dig i ok­to­ber 2020, det vil si om to år.

●●De tre tun­ne­le­ne på den «nye» vei­en over Kvi­nes­heia skal opp­gra­de­res. Kan en kom­pe­tent vei­byg­ger va­ere snill å for­kla­re hvor­for vei­en må sten­ges helt i 18 må­ne­der med om­kjø­ring Kvi­nes­dal-feda? Et godt svar vil spa­re man­ge for man­ge erg­rel­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.