Da­gen i dag

Faedrelandsvennen - - NAERT - KIL­DE: WIKIPEDIA.ORG

NAVNEDAG

● Terje, Tar­jei og Tor­geir

HIS­TO­RIE

● 1307 – Et stort an­tall tem­pel­rid­de­re blir ar­res­tert den­ne da­gen un­der ord­re fra Filip IV av Frank­ri­ke, noe som fø­rer til or­de­nens fall. Det har blitt på­stått at det­te er opp­ha­vet til tro­en om at fre­dag den 13. er en ulyk­kes­dag.

● 1946 – Frank­ri­ke ved­tar grunn­lo­ven for «den fjer­de re­pub­likk».

● 1977 – Kap­rin­gen av Lands­hut: Luft­han­sa-fly­et «Lands­hut» ble kap­ret av fire pa­le­stins­ke ter­ro­ris­ter.

NORSK HIS­TO­RIE

● 1242 – Erke­bis­kop Si­gurd inn­stif­tet da­gen som re­li­kvie­da­gen.

● 1905 – Den svens­ke Riks­da­gen god­kjen­te Karl­stad-for­li­ket med Nor­ge.

● 1918 – En norsk bark, «Sti­fin­der», krigs­for­li­ser som sis­te nors­ke skip un­der førs­te ver­dens­krig.

● 1957 – Fore­nin­gen Nor­ges døv­blin­de etab­le­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.