fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NAERT -

72 år Ru­nar Løv­lie,

Kris­tian­sand.

Det he­ter at det er en tid for å dan­se og en tid for å sør­ge. Når man er 72 så er god helse og godt øl noe å fei­re. Skål og gra­tu­le­rer med da­gen 14. ok­to­ber.

5 år Tu­va Bjørn­sen,

Kris­tian­sand.

Hipp hur­ra og gra­tu­le­rer så mye med 5-års­da­gen, Tu­va! Du er ei sprud­len­de, snill og her­lig prin­ses­se med mye futt i! Vi els­ker deg! Klem fra Le­on, Ro­se, mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

70 år Ed Hen­rik­sen,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen i mor­gen! Vi er så glad i deg, og gle­der oss vel­dig til å fei­re deg! Takk for at du all­tid stil­ler opp for oss, og er så god og kja­er­lig. Klem­mer fra barn og barne­barn.

4 år Bay­ane Be­lagoun,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 4-års­da­gen til ver­den bes­te jen­ta vår. Du er en stor sol­strå­le. Man­ge klem­mer fra pap­pa, mam­ma, store­søs­ter og store­bror.

70 år Øystein Ja­ve­nes,

Kris­tian­sand. Kja­ere pap­pa, svi­ger­far og ekte­mann. Gra­tu­le­rer med 70-års­da­gen den 13. ok­to­ber. Vi dig­ger deg og gle­der oss mas­se til man­ge gøy­ale opp­le­vel­ser i åre­ne frem­over. Hil­sen kid­sa, fru­en og svi­ger­bar­na.

3 år Ti­lia Ås,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 3-års­da­gen, skat­ten vår. Du er en sprud­len­de og fan­tas­tisk jen­te. Vi els­ker deg. Stor klem fra store­søs­ter Le­ona, mam­ma og pap­pa.

50 år Linda Eik­aas Brenne­mo,

Grim­stad. Hipp, hipp hur­ra for ver­dens bes­te dame. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen!! Skul­le tro du fyl­te 35. Vi hå­per du får en fan­tas­tisk fei­ring. Klem fra Ras­mus, Ma­til­de, Sind­re, Pernille, Alba, Kjell og Cha­nel.

2 år Fil­lip Berg Ly­tomt,

Søgne.

Hipp, hipp hur­ra for Fil­lip Berg Ly­tomt som fyl­ler 2 år 13. ok­to­ber! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i La­e­rings­verk­ste­det Søgne barne­hage!

20 år Jo­nas Arnt­sen Os­mund­sen,

Ven­ne­sla. 15. ok­to­ber fyl­ler vår al­les kja­ere Jo­nas Arnt­sen Os­mund­sen 20 år. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen din. Vi gle­der oss til å fei­re deg. Glad i deg. Gode klem­mer fra hele fa­mi­li­en din.

2 år Aria So­fie Skai­aa,

Kris­tian­sand.

Tenk i dag er vår her­li­ge, lil­le jen­te blitt 2 år gam­mel. Vi er så stol­te og utro­lig glad i deg. Mas­se klem­mer fra mam­ma, pap­pa, søs­ken og hele fa­mi­li­en.

12 år Hans Jør­gen Gulli Ig­land,

Lin­des­nes. Hipp hur­ra for vår kja­ere Hans Jør­gen som fyl­ler 12 år i dag. Du er en su­per gutt som vi er dig­ger over alt på jord. Gle­der oss til å fei­re deg. Lo­ve you! Stor klem fra Filip, Mar­ti­ne, mam­ma og pap­pa.

1 år Mek­lit Alazar,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 1-års­da­gen, fine og ar­ti­ge jen­ta vår!!! Sto­re klem­mer fra Mar­cus, Lu­cas, pap­pa og mam­ma.

9 år Ida Bor­ge Kile­dal,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen, kja­ere Ida! Su­per­flott jen­te, sprek og snill. Vi er utro­lig glad i deg. Klem fra far­mor og far­far.

6 år Ma­ria Constan­ce Hal­land­vik Pi­sa­ni,

Lil­le­sand.

Hipp, hipp hur­ra for go'jen­ta, Ma­ria Constan­ce! Vi er utro­lig stol­te av deg og gla­de i deg. Gle­der oss til å fei­re deg. Hil­sen lille­søs­ter, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.