PAR I HJERTER

Faedrelandsvennen - - NAERT -

He­le­ne og Hen­rik Rein­hard­sen, Kris­tian­sand.

Hen­rik og He­le­ne Rein­hard­sen gif­tet seg i Rande­sund kir­ke 8. sep­tem­ber 2018. Takk til ven­ner og fa­mi­lie som var med å fei­re oss. Vi had­de en per­fekt dag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.