NY­FØDT

Faedrelandsvennen - - NAERT -

Ma­rie Røys­land og Pål Mag­ne Rys­stad,

Val­le. Den­nis kom til ver­den 17. sep­tem­ber kl. 00.37. Vel­kom­men til oss, lil­le skatt. Vi er så stol­te.

Lone og Egil Lud­vig­sen,

Kris­tian­sand.

Chris­ti­an Le­an­der ble en­de­lig store­bror til en ny­de­lig gutt 15.09. Med sine 3700g og 51 cm har Oli­ver Alex­an­der tatt for­eld­re og store­brors hjer­te med storm! Vi er stol­te for­eld­re til to gut­ter.

Linn­ci An­gen og Alex­an­der Rogn,

Kris­tian­sand. Snil­le og gode To­bias har blitt stolt store­bror til den­ne lil­le sjar­mø­ren, Max Emi­li­an. Vi fø­ler oss så hel­di­ge som har fått to flot­te og snil­le gut­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.