25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

13. OK­TO­BER 1993

●●For­lags­di­rek­tør Wil­liam Ny­gaard ble i går av­hørt av po­li­ti­et i sin syke­seng på Ul­le­vål syke­hus, men ikke et ord av hva han for­klar­te slip­per uten­for po­li­ti­ets rek­ker. – Min far vil ikke spe­ku­le­re i hvem som står bak at­ten­ta­tet mot ham, sier Wil­liam Ny­gaards sønn, Mads, til NTB. Etter hva søn­nen har for­stått, så ikke fa­ren noen per­son da skud­de­ne falt. Wil­liam Ny­gaard var i det hele tatt ikke klar over hva som skjed­de og at han var blitt skutt. En av Nor­ges frems­te islam-eks­per­ter, Jan Op­sal, sier at draps­for­sø­ket ikke kom over­ras­ken­de. – Døds­dom­men over Sal­man Rus­h­die og hans for­leg­ge­re vil bli stå­en­de like len­ge som da­gens irans­ke re­gi­me, sier Op­sal. To 13 år gam­le gut­ter har for­talt at de så en mørk mann hop­pe over gjer­det like etter at de had­de hørt skud­de­ne ved Ny­gaard hus. Vi får også et inn­bikk i ei­er­stri­den rundt Chris­ti­ans­sands Bryg­ge­ri der et en­stem­mig kom­mu­nal­ut­valg går inn for at svens­ke Sp­end­rups Bryg­ge­ri får over­ta CB. Det er også blitt kjent at le­del­sen i CB har gått bak ryg­gen på da­gens ei­er Sør­lands-vekst for å skaf­fe nye ei­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.