– Han vil­le lett etter meg

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●●Leif Huns­bedt er ko­or­di­na­tor for le­tin­gen etter Ing­vald Tjørn­hom. Det gjør han som pri­vat­per­son, men også som venn av Ing­vald siden 1970-tal­let.

– Jeg le­ter etter ham for­di jeg vet han had­de lett etter meg i sam­me si­tua­sjon. Og slik er det med man­ge i byg­da – alle kjen­ner Ing­vald som en kjerne­kar og res­surs­per­son for lo­kal­sam­fun­net. Så alle stil­ler opp med gle­de, sier Huns­bedt.

Selv har han va­ert på mang en ski­tur med Ing­vald Tjørn­hom, tu­rer der de har løst ver­dens­pro­ble­mer.

Han sier at va­e­ret er det som kan set­te be­grens­nin­ger for den vi­de­re le­tin­gen.

– Det er meldt regn i hel­ga, så vi må se litt an hvor­dan vi skal or­ga­ni­se­re det­te, sier Huns­bedt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.