Da­gen I dag

Faedrelandsvennen - - NAERT - KIL­DE: WIKI­PE­DIA.ORG

NAVNEDAG

●●Tor­dis, The­odor

HIS­TO­RIE

●●1918 – Tysk­land, Kei­ser Wil­helm II ab­di­se­rer som en føl­ge av Tysk­lands ne­der­lag i førs­te ver­dens­krig.

●●1923 – Tysk­land, na­zis­te­nes marsj mot Ber­lin stan­ses av po­li­ti­et.

●●1938 – Krys­tall­nat­ten, NaziTysk­lands førs­te stor­stil­te volds­hand­ling mot jø­de­ne be­gyn­ner.

●●1953 – Kam­bod­sja blir selv­sten­dig fra Frank­ri­ke.

●●1989 – Ber­lin­mu­ren fal­ler etter å ha delt Ber­lin i to i 28 år. Med­før­te at de kom­mu­nis­tis­ke re­gi­me­ne i Øst-euro­pa falt som do­mino­brik­ker en etter en.

NORSK HIS­TO­RIE

●●1925 – Sel­bu­ru­ten, den førs­te av Stats­ba­ne­nes bil­ru­ter ble star- tet.

●●1963 – Kor­vet­ten KNM Sleip­ner blir sjø­satt.

●●2010 – Re­vol­ve grunn­lagt.

●●2013 – Tver­lands­brua på riks­vei 80 i Bodø ble åp­net.

FØDSLER

NTNU blir

●●1780 – Ni­co­lai Wer­ge­land, norsk teo­log og eids­volls­mann (d. 1848)

●●1841 – Ed­vard VII av Stor­bri­tan­nia (d. 1910)

●●1888 – Jean Mon­net, fransk po- li­ti­ker og in­ter­na­sjo­na­list (d. 1979)

●●1922 – Do­rot­hy Dand­rid­ge, ame­ri­kansk skue­spil­ler (d. 1965)

●●1933 – Egil Danielsen, norsk spyd­kas­ter

●●1941 – Tom Fo­ger­ty, ame­ri­kansk mu­si­ker (d. 1990)

●●1951 – Lou Fer­rig­no , ame­ri­kansk kropps­byg­ger og skue­spil­ler

●●1974 – Ales­san­d­ro Del Pie­ro, ita­li­ensk fot­ball­spil­ler

●●1974 – Sven Han­na­wald, tysk ski­hop­per

●●1990 – Ing­vild Flug­stad Øst­berg, norsk lang­renns­lø­per

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.