Vant dron­ning Son­jas gra­fikk­pris

Faedrelandsvennen - - KULTUR DEBATT OM BYUTVIKLING - NTB

●●Den ca­na­disk-ja­pans­ke kunst­ne­ren Em­ma Nis­hi­mura er til­delt gra­fikk­pri­sen Que­en Son­ja Print Award.

Dron­ning Son­ja sto selv for over­rek­kel­sen un­der en se­re­mo­ni i The Royal Aca­de­my i Lon­don tors­dag. Nis­hi­mura hol­der til i To­ron­to og har la­get verk som har fått in­ter­na­sjo­nal an­er­kjen­nel­se, som tra­di­sjo­nel­le ets­nin­ger, teg­nin­ger og kunst­in­stal­la­sjo­ner.det er and­re gang pri­sen går til en uten­landsk kunst­ner. Nis­hi­mura får et sti­pend på 400.000 kro­ner og et opp­hold ved Atel­je Lar­sen i Hel­sing­borg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.