– Har en in­ten­sjon om å va­ere her i to år til

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Start-tre­ner Kje­til Rek­dal nek­ter å ha fo­kus på hva et ned­rykk vil bety.

– Det er en re­ell si­tua­sjon. Jeg er gans­ke is­kald på den bi­ten der. Vi skal spil­le to kam­per, og der kan alt skje. Å spe­ku­le­re i noe nå er bort­kas­tet tid, sier Rek­dal.

– Vil et ned­rykk gjø­re noe med din po­si­sjon i klub­ben?

– Det blir sam­me sva­ret, det er feil fo­kus. Jeg har kom­met til Sør­lan­det og har en in­ten­sjon om å va­ere her i minst to år til. Hvis ikke noe helt spe­si­elt skjer vil ikke det end­re seg, sier Rek­dal.

Spil­ler­ne sier de skal gjø­re alt i sin makt for å unn­gå at Start ryk­ker ned til 1. di­vi­sjon.

– Jeg har ikke lyst til å spil­le i 1. di­vi­sjon, der­for skal vi få job­ben gjort. Vil man nå top­pen må man va­ere for­be­redt på å spil­le på alle nivå, men 1. di­vi­sjon er ikke vårt fo­kus nå, sier Da­mion Lowe.

– Det er nå det skjer. «Ma­ke it or break it». Vi må va­ere kla­re men­talt, og inn­stilt på vik­tig­he­ten av de to kom­men­de kam­pe­ne. Et ned­rykk vil ikke va­ere det klub­ben og vi øns­ker, men fotball er fotball. Jeg er uan­sett sik­ker på at klub­ben kom­mer til å nå sine mål, om det tar ett, to el­ler tre år, sier He­ro­lind Shala.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.