Slutt på gra­tis bom for el­bi­ler

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

By­sty­ret i Kris­tian­sand har be­stemt at 2019 blir sis­te år med gra­tis bom for el­bil. I lø­pet av sis­te år har an­de­len el­bi­ler økt med 25 pro­sent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.