Av­ta­le med tig­ger­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJETIL REITE

Alu­mi­ni­ums­ver­ket på Lis­ta har inn­gått av­ta­le med tig­ger­ne om kjøp av va­rer.

De uten­lands­ke tig­ger­ne som sel­ger strikke­va­rer i Kris­tian­sand sen­trum har opp­levd ned­gang i sal­get. Det kom fram i en ori­en­te­ring i for­mann­ska­pet på ons­dag. Men nå har de fått til en be­drifts­av­ta­le.

– Alu­mi­ni­ums­ver­ket på Lis­ta kjø­per mel­lom 40 og 50 va­rer i må­ne­den. Men det­te er kvin­ner som sit­ter hjem­me og strik­ker, sa Ka­ri Klings­heim fra Frel­ses­ar­me­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.