FAK­TA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Ed­gars Ba­ke­ri

Har sin opp­rin­nel­se fra La­lands ba­ke­ri som ble etab­lert i 1906.

Ted En­ger­vik drev ba­ke­ri­et fram mot slut­ten av 1970-tal­let da Ed­gar Udø over­tok un­der nav­net T. En­ger­viks eftf.

I 1997 skif­tet ba­ke­ri­et navn til Ed­gars Ba­ke­ri. Ikke len­ger et­ter over­tok ba­ke­ri- og kon­di­tor­mes­ter Ru­ne Hal­vor Vind­set­mo ba­ke­ri­et. Se­ne­re kom Kjell Ru­ne Va­land og Hans In­ge Just­nes med i drif­ten, og de har dre­vet ba­ke­ri­et sam­men si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.