Nor­ge er pro­fi­tør på vå­pen

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN SAATVEDT

Nor­ge er ver­dens størs­te pro­du­sent av vå­pen og am­mu­ni­sjon sett i for­hold til folke­tal­let.

●●Det­te blir solgt ver­den rundt. Jo fle­re kri­ger og kon­flik­ter som star­ter, jo mer tje­ner Nor­ge. Det er greit å ha fle­re bein og stå på enn bare olje­inn­tek­ter, men er det­te noe vi kan va­ere be­kjent av?

Jeg trod­de vi var et freds­els­ken­de folk. Er det nok bare å ha fred i Nor­ge for at vi skal ha god sam­vit­tig­het ...?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.