Jan erik Larsen

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

– En av de al­ler bes­te fa­mi­lie­bi­le­ne på mar­ke­det. Den til­byr i grun­nen alt av hva en fa­mi­lie kan øns­ke seg. Den har inn­til syv se­ter, du sit­ter høyt, den har mas­se plass til ba­ga­sje, og den er sva­ert kom­for­ta­bel å kjø­re. For et par år si­den kom den også med fire­hjuls­trekk, noe som yt­ter­li­ge­re for­bed­ret kon­sep­tet. Bi­len ser også vel­dig bra ut, noe som ikke er van­lig for syv­se­te­re.

– Jeg har enda til gode å møte en Ford S-max-ei­er som ikke els­ker bi­len sin. Du kan få den i alt fra for­nufts­ut­ga­ver til Vig­na­le, som be­tyr maks luk­sus Ford kan til­by.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.