Lexus til pris­krig

Faedrelandsvennen - - MOTOR FRYDENBØ BILSENTER. -

●●Lexus hev­der at de går til pris­krig i luk­sus­bil­seg­men­tet når de pri­ser ny­he­ten UX 250h, en hy­brid cross­o­ver-suv med fire­hjuls­trekk. Med en start­pris på 385.000 kro­ner er det nok en del som blir over­ras­ket. – Vi spur­te et knip­pe bil­jour­na­lis­ter som har tes­tet bi­len hva de tror den vil kos­te. Sva­re­ne lå jevnt på over minst en halv mil­lion kro­ner. Da er det jo fan­tas­tisk gøy å kun­ne of­fent­lig­gjø­re at pri­se­ne star­ter helt ned mot 385.000 kro­ner. Med det­te er­k­la­erer vi pris­krig på luk­sus­bi­ler, sier Lexus-sjef Knut-erik Jahn­sen i en presse­mel­ding fra sel­ska­pet.

Lexus UX 250h har start­pris på 385.000 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.