Sta­bi­le tall for mc-lap­pen

Faedrelandsvennen - - MOTOR FRYDENBØ BILSENTER. -

●●An­tall opp­kjø­rin­ger for å ta mc-lap­pen har holdt seg sta­bilt de sis­te tre åre­ne, skri­ver Sta­tens Veg­ve­sen på sin hjemme­side­mens. Men an­tall ulyk­ker med mc in­volvert øker. Mo­tor­syk­lis­ter er in­volvert i 17 pro­sent av døds­ulyk­ke­ne. Så langt i 2018 er det 4449 som har meldt seg opp til prak­tisk prø­ve, men 670 (15 pro­sent) strøk. I 2016 var det 4531 som meld­te seg til opp­kjø­ring, 829 strøk (18 pro­sent). Hittil i år er en av ti som har stilt til opp­kjø­ring (498 per­soner), eld­re enn 50 år. Av dis­se var 52 over 60 år og fire var eld­re enn 70 år. I lø­pet av de sis­te fem åra er en 79-åring i Al­ta den elds­te som har tatt mc-lap­pen, og det skjed­de i 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.