Førs­te el-vare­bil fra VW

Faedrelandsvennen - - MOTOR FRYDENBØ BILSENTER. -

●●Vol­ks­wa­gen Nytte­kjøre­tøy pre­sen­ter­te ny­lig den nye hele­lek­tris­ke vare­bi­len e-craf­ter i Nor­ge. Det skjed­de på Zero­kon­fe­ran­sen i Oslo. Til nes­te år kom­mer VW med elek­tris­ke ut­ga­ver av Cad­dy og Trans­por­ter. Lan­se­rin­gen av den 136 hk (100 kw) ster­ke e-craf­ter skal mar­ke­re star­ten på en el­bil­of­fen­siv fra Vol­ks­wa­gen Nytte­kjøre­tøy, skri­ver VW i en presse­mel­ding.

VOL­KS­WA­GEN FOTO:

E-craf­ter ble den­ne uka pre­sen­tert i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.