Gull­gut­ten hos Fry­den­bø

Faedrelandsvennen - - MOTOR SAAB 9-4X AERO. - TOR MJAALAND

●●Jon Sind­re Lund Gab­ri­el­sen er ny­bakt nor­ges- og nor­disk mes­ter i yr­kes­fag.

– Der­med er jeg også kva­li­fi­sert for nes­te års ver­dens­mes­ter­skap i Russ­land, for­tel­ler Hø­våg-gut­ten som tid­li­ge­re i høst tok bronse­me­dal­je i europa­mes­ter­ska­pet, klas­se lett kjøre­tøy.

– Det tar mye tid un­der for­be­re­del­se­ne, så er det mye ner­ver un­der kon­kur­ran­sen, men utro­lig gøy og in­spi­re­ren­de når det en­der så godt, sier ung­gut­ten som har job­bet tre og et halvt år hos Fry­den­bø. - Jeg er ikke i tvil om at det jeg la­erer un­der kon­kur­ran­se­ne gjør meg til en bed­re bil­me­ka­ni­ker, sier den bli­de 21-årin­gen.

FOTO: TOR MJAALAND

En smi­len­de og stolt Jon Sind­re Lund Gab­ri­el­sen (t.v.) gikk til topps både i NM og nor­disk mes­ter­skap i Yr­kes­fag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.