Kom­pakt­bi­len skal he­te Sko­da Sca­la

Faedrelandsvennen - - MOTOR SAAB 9-4X AERO. -

●●Sko­das nye kom­pakt­bi­len Sca­la skal et­ter alle sole­mer­ker er­stat­te Sko­da Rap­id. Sca­la be­tyr på la­tinsk «trap­per» el­ler «sti­ge» og sym­bo­li­se­rer «nes­te steg» in­nen­for kom­pakt­seg­men­tet for bil­pro­du­sen­ten. Med Sca­la pre­sen­te­rer Sko­da, iføl­ge en presse­mel­ding, sitt nye eks­te­ri­ør- og in­te­ri­ør­de­sign­språk for førs­te gang i en se­rie­pro­du­sert mo­dell. De­sig­net hen­ter in­spi­ra­sjon fra kon­sept­bi­len Vi­sion RS som had­de pre­miere på bil­ut­stil­lin­gen i Pa­ris. Sko­da Nor­ge for­ven­ter å ha pri­ser kla­re og å kun­ne ta i mot be­stil­lin­ger på nye Sca­la i lø­pet av førs­te kvar­tal 2019.

Nå vet vi i det mins­te nav­net på Sko­das nye kom­pakt­mo­dell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.