Nå skal Maz­da 3 skif­tes ut

Faedrelandsvennen - - MOTOR SAAB 9-4X AERO. -

●●Maz­da Mo­tor Cor­po­ra­tion for­tel­ler i en presse­mel­ding at en helt ny ut­ga­ve av Maz­da 3 får ver­dens­pre­miere på årets Los An­ge­les Auto Show som åp­ner for pub­li­kum 30. no­vem­ber. Alle bi­lens ytel­ser er løf­tet med nes­te ge­ne­ra­sjons Sk­yac­tiv-ve­hicle Ar­chitec­tu­re og Sk­yac­tiv mo­to­rer. Nye Maz­da 3 skal iføl­ge sel­ska­pet mar­ke­re star­ten på en ny ge­ne­ra­sjon pro­duk­ter fra Maz­da.

Da­gens Maz­da 3 skal skif­tes ut med en helt ny mo­dell.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.