Rets­mes­te­re i Ag­der

Faedrelandsvennen - - SPORT - RU­NE STENSLAND

te kamp. Mk-tre­ner Bernt Lind­seth har fulgt gut­te­ne fra de be­gyn­te å spil­le fot­ball og fram til dags dato.

Jen­ter 16: Våg

La­get har hatt den sam­me stam­men spil­le­re i fle­re år, og har blitt krets­mes­ter som J13-lag i 2016, som J14-lag i 2017 og nå alt­så som J16-lag i 2018. Al­le­re­de 3. sep­tem­ber, tre run­der før slutt, kun­ne jen­te­ne jub­le for tit­te­len. Et­ter endt se­song var fa­si­ten sei­er i 11 av 12 kam­per, med en mål­for­skjell på 58-18. Ki­ne Mellem­berg er ho­ved­tre­ner og Pet­ter Tjøm og Frank Gl­om­set er as­sis­tent­tre­ne­re.

gut­ter 16: rande­sund

Tak­ket va­ere 2-1-sei­e­ren over Vind­bjart i sis­te se­rie­run­de kun­ne Rande­sund G16 og tre­ner­ne Kjetil Sø­ren­sen og Alf Erik Sve­la jub­le for Km-tit­te­len. – Både kol­lek­tivt og in­di­vi­du­elt har vi sett stor ut­vik­ling gjen­nom se­son­gen. Det­te har va­ert et re­sul­tat av hard job­bing på tre­nings­fel­tet si­den opp­start i no­vem­ber 2017, sier tre­ner­ne. Tre av spil­ler­ne på la­get (Jo­han­n­es Byklum Eske­dahl, Da­ni­el Ak­sel­sen og San­der Sø­ren­sen) har nå vun­net Km-tit­te­len med Rande­sund fire år på rad.

Aren­dal sat­te både punkt­um og ut­rops­tegn ved krets­mes­ter-tit­te­len da de vant 6-0 mot Gim­le­troll i se­son­gens sis­te se­rie­kamp. På de sis­te 14 kam­pe­ne har det blitt 13 sei­re og 1 uav­gjort. La­get har vun­net 17 av 22 kam­per og har ikke tapt i se­ri­en si­den mai. Ro­ger Ris­holt har va­ert ho­ved­tre­ner for junior­la­get, med Kjell In­ge Aske­land og Ei­gil Gyl­land som as­sis­tent­tre­ne­re.

gut­ter 19: aren­dal fot­ball

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.