Ven­st­res gruppe­le­der me­ner sam­ar­bei­det for­su­res

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ven­st­res gruppe­le­der ad­va­rer Frp mot ret­nings­val­get de ser ut til å ta i sen­tra­le spørs­mål.

– Men hvis Frp be­gyn­ner å dra i den ret­nin­gen der, da blir det­te mer kre­ven­de, sier gruppe­le­der Ivar Ber­gund­hau­gen.

Seks par­ti­er sam­ar­bei­der i Kris­tian­sand i dag (H, Sp, Frp, KRF, Pp, V).

Ven­st­re har va­ert inn­stilt på å fort­set­te sam­ar­bei­det. Men Ber­gund­hau­gen rea­ge­rer spe­si­elt på

FOTO: ALPHA ARKITEKTER

Det Frp kal­ler «ut­pre­ge­de mos­ké­er» skal ikke len­ger va­ere til­latt i for­sla­get til pro­gram. Det vil blant an­net ram­me ah­ma­di­yya-me­nig­he­tens plan­lag­te mos­ké på Tinn­heia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.