Faedrelandsvennen : 2018-11-15

NYHETER : 11 : 11

NYHETER

11 NYHETER Faedrelandsvennen Torsdag 15. november 2018 TRUSSEL OM TVANGSMULKT Pålagt å fjerne konteiner En huseier i Nedre Slettheia fikk pålegg om fjerning og varsel om tvangsmulkt av Kristiansand kommune. Den har vaert brukt til å lagre gjenstander og redskaper. «Finnes det noe som regulerer hvor lenge man kan ha en slik 40 fots konteiner stående i hagen? (...) Ikke akkurat pent å se på.» påpekte en av naboene. Kommunen var helt enig, og ga frist til nyttår med å fjerne den, ellers ville det bli 1000 kroner i dagmulkt. Den er ikke søkt om, noe huseier beklager. Byggesaksavdelingen mener en søknad aldri ville bli innvilget, av flere grunner. KRISTIANSAND Konteineren skal ha stått slik i mange år. Da Faedrelandsvennen var på stedet tirsdag morgen, var konteineren fjernet. Det skal ha skjedd for et par dager siden. Stridens kjerne er en 40 fots konteiner vedkommende har hatt stående i hagen i mange år, til naboers sjenanse og irritasjon. VEGARD DAMSGAARD Masai er dansk design i vakre mønstre Kristiansand, Sørlandssenteret, 4802 2117 www.masai.net Jakke 1699 Tunika 1699 Skjørt 699

© PressReader. All rights reserved.