Faedrelandsvennen : 2018-11-15

NYHETER : 14 : 14

NYHETER

14 NYHETER Faedrelandsvennen Torsdag 15. november 2018 SØGNE-GRANSKNINGEN. Fant ingen lovbrudd Ordføreren frifinnes for a Etter å ha gransket påstander fra ansatte i Søgne kommune mot ordfører og Kontrollutvalg siden juni, finner advokatfirmaet Kluge ingen lovbrudd. De ansatte skriver i dokumentene om at de har hatt det vanskelig på jobb etter å ha fått kritikk. Foranledningen er at noen ansatte medvirket til å trekke tilbake et saksfremlegg fra ordfører om kommunesammenslåingen, og til å slette dokumenter i arkivet om samme sak, noe Kontrollutvalget slo fast at innebar lovbrudd. begrunnelse for hvorfor han sa opp sin stilling. At han også ble satt til å forberede saken der hans egen oppsigelse skulle behandles, vakte en viss oppsikt. Videre i prosessen ble det mye debatt rundt hva som egentlig var mandatet for granskningen Kluge nå har utført for Søgne kommune. Leder av Agder kommunerevisjon, Tor Ole Holbek, slo ettertrykkelig fast overfor kommunestyret i oktober at dette ikke var en «granskning av ordfører», men en undersøkelse av påstandene i dokumentene kommunestyret hadde oversendt. Omlag 15 personer har blitt intervjuet i prosessen. De fleste er nåvaerende og tidligere ansatte i administrasjonsavdelingen. TØFF TONE Kluge skriver i sin oppsummering at ansatte fra administrasjonsavdelingen har opplevd det vanskelig å møte i Kontrollutvalget for å svare på spørsmål om disse sakene. Tonen ble opplevd som tøff. Men innebar det brudd på arbeidsmiljøloven når ansatte ledere måtte svare på spørsmål i Kontrollutvalget om hva som hadde skjedd? Nei, er Kluges konklusjon. SØGNE «FRIFUNNET på alle plan! Gleder meg til rapporten blir offentlig kjent!» skriver ordfører Astrid Hilde på sin Facebook-side onsdag morgen. Nå har kommunen fått tilsendt advokatfirmaet Kluges granskning av de omstridte, røde papirene i Søgne kommune. Faedrelandsvennen har bedt kommunen om innsyn i rapporten, men ikke fått det ennå. Likevel er redaksjonen kjent med innholdet i Kluges hovedfunn. Konklusjonen er at advokatfirmaet etter lange intervjurunder og flere måneder med granskning ikke finner at det er begått noen brudd på arbeidsmiljøloven overfor noen av de ansatte i administrasjonen som sto bak de omstridte brevene. – Vil kommunestyret nå få rapporten til behandling? – Jeg jobber for det, ja. Det er de som har bestilt denne granskningen. Men jeg har ingen flere kommentarer til rapporten nå, sier ordfører Astrid Hilde. TARJEI LEER-SALVESEN TEKST: [email protected] TEKST: DISKUSJON OM MANDAT JANNE BIRGITTE PRESTVOLD Oppdraget ble opprinnelig formulert som en «granskning av ordfører» av davaerende organisasjonssjef Gustav Skretting, som også forfattet et av de kritiske brevene som nå granskes. Skrettings brev var ingen varsling, men en [email protected] ● ● VANSKELIG På JOBB Jobben Kluge skulle gjøre for Søgne kommune var å granske innholdet i en håndfull dokumenter med kritikk mot ordfører og politikere i det avgåtte Kontrollutvalget. ● Politikerne vil offentliggjøre rapporten I dagens formannskapsmøte i Søgne uttrykte flere politikere frustrasjon over å ikke ha fått lese granskningsrapporten fra Kluge. kommentere noe foreløpig. Jeg er i Roma denne uka og har ikke mottatt noe informasjon annet enn det jeg leser i avisene, sier han. Og heller ikke Aps gruppeleder Bjørn Egeli hadde fått rapporten. Et par timer senere ble rapporten tema under «eventuelt» i formannskapsmøtet. Ordfører Astrid Hilde sa hun vil legge en offentlig versjon av rapporten ved innkallingen til kommunestyremøtet, og la de folkevalgte hente den usladdede versjonen hvis de ønsker å lese den. Det advarte rådmannen og økonomisjefen mot. – Det er sendt et forslag til en offentlig versjon til oss, slik vi har bestilt. Men den jobbes det med nå, vi må gå gjennom dette, sier økonomisjef Børre Andreassen, som leder varslingssekretariatet i Søgne kommune. Han advarte samtidig mot spredning av rapporten før saken er ferdig behandlet i kommunestyret. ikke fått lese rapporten ennå, sa Egel Terkelsen. Åpenhet om rapporten fikk støtte også av Jack Andersen i Høyre, som mente en offentlig versjon kan legges ved innkallingen. Politikerne ble enige om å utsette innkallingen til kommunestyremøtet inntil administrasjonen har klar en versjon av rapporten som kan offentliggjøres. at Kluge bommer på mandatet sitt. Hvis hovedkonklusjonene er representative, ser det ut til at de mener jobben bestod i å undersøke det psykososiale arbeidsmiljøet til en håndfull personer i administrasjonsavdelingen. Det er ikke det oppdraget jeg mener jeg var med på å gi dem da vi voterte over denne granskningen i kommunestyret, sier Stubstad. – Hva mener du var oppdraget? – Jeg mener de burde undersøkt hvordan disse omstridte dokumentene ble til, og at de også burde undersøkt de lovbruddene i administrasjonen som var bakgrunnen for at dette ble en diskusjon i utgangspunktet, sier Stubstad. SØGNE VIL HA ÅPENHET Ordfører er den eneste politikeren som foreløpig har lest rapporten. Hun refererte at kommunerevisjonen ikke mener det er hjemmel for å holde tilbake den versjonen av rapporten som er laget for å kunne offentliggjøres. – Uansett hvilken lokalavis jeg åpner nå, står det at Søgne-granskningen er ferdig og at ordføreren er frifunnet for anklager. Nå tror jeg ikke så mye på det som står i Faedrelandsvennen. Men det samme står nå i N247, som er en avis jeg tror på. Jeg er varaordfører og kommer til å håndtere denne saken videre, og jeg har Etter at Faedrelandsvennen skrev om konklusjonen i Kluge-rapporten, ba vi flere politikere kommentere saken. Varaordfører Egel Terkelsen (Frp) var en av dem som ivret for å få i stand granskningen. Onsdag ville han ikke kommentere det som nå er kjent fra konklusjonene. – Jeg har ikke sett rapporten, sier Terkelsen. MDGS Yngvar Monstad vil heller ikke kommentere saken på nåvaerende tidspunkt. – Jeg har ikke grunnlag for å – BOMMER På MANDATET En av dem som har fått lese hovedkonklusjonene i rapporten, er Jan Stubstad, som tidligere ledet Kontrollutvalget i Søgne. Han har blitt intervjuet av Kluge i arbeidet med rapporten og er ikke overrasket over det som har kommet frem. – Det jeg er overrasket over, er TARJEI LEER-SALVESEN TEKST: [email protected]

© PressReader. All rights reserved.