Faedrelandsvennen : 2018-11-15

ØKONOMI : 43 : 43

ØKONOMI

43 Faedrelandsvennen • torsdag 15. november 2018 KUNNGJØRINGER PROKLAMA Boklansering i Søgne! Krav etter avdøde må, om de ikke skal tapes, meldes innen seks uker til Kristiansand tingrett, Postboks 63, 4661 Kristiansand S. Krav meldes til bostyrer der slik er oppnevnt. “Det gamle verftet i Ny-hellesund” Kunngjøring Tirsdag 20. nov. kl. 19 Kultursalen, Søgne gamle prestegård ilder og historier fra en helt spesiell arbeidspla Informasjon og omtale av hendelser rundt oss 18-164804DBO-KISA/21 Karsten Tangstad, fødselsnr. 30.07.1950 35736 • Presentasjon av boka • Kåseri av fylkeskonservator Bjarne Tresnes Sørensen: “Uthavnene etter seilskutetida” Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kunngjør tilskudd på følgende områder: Siste bopel: Liane Ringvei 100, 4638 Kristiansand S Dødsdato : 25.09.2018 Bostyrer: Adv. Svein Arne Hagen, Advokatfirma Tofte DA. Postboks 759, 4666 KRISTIANSAND S • Konsert av “Ballastbrygga boyband” • Bevertning. Tapas • Salg av boka m/ rabatt (kr 300,-) Fri entré Velkommen! LHBTI, funksjonshemmede, samliv, familie- og likestilling, vold, barnevern, barnefattigdom og åpne møteplasser DET GAMLE VERFTET I NY-HELLESUND Arnfinn Håverstad red. Mer informasjon på Søgne kommune www.bufdir.no/tilskudd/ M Mediagruppa Varsel om utvidelse av planområdet for detaljregulering for skolesenter Tangvall - Plan ID 201606 VELKOMMEN TIL Gravsteiner JUBILEUMSFEST 40 år - Stor innendørs utstilling X 6440500 - Nye Gravsteiner ALLE VARER ÷25% - Navntilføyelser X 6440250 - Oppussing DIVERSE VARER OPPTIL X 6440000 ÷50% - Omslip Telefon: 38 02 33 82 Man-fre 10.00 - 16.00 (18.00) Planavgrensning Nytt skolesenter Tangva 12.11.2018 Målestokk 1:2500 GJELDER FREDAG OG LØRDAG! WSP Norge varsler på vegne av Søgne kommune om at planområdet for pågående reguleringsplanarbeid av skolesenter på Tangvall utvides. Varslingen gjøres i tråd med plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8, tredje ledd. Grim torv 2, 4616 Kristiansand Alle som handler for over kr 500,- er med i trekningen av flotte gevinster. Trekningen skjer på søndag. Det ble varslet oppstart av planarbeidet i 2016. Forslag til reguleringsplan for nytt skolesenter på Tangvall ble fremmet til politisk behandling i plan- og miljøutvalget 19.09.2018. Som en følge av vedtaket ble det satt i gang arbeid med å skaffe mer areal for å løse idrettens behov i området. En prinsippsak om avklaring av hovedgrep for arealbruken ble fremmet for formannskapet 07.11.2018. For å kunne følge opp vedtakene utvides planområdet. Følg oss på Skippergata 20 - Kristiansand - 38 02 31 27 NATURSTEIN I 4 GENERASJONER Opprinnelig planområde omfattet følgende eiendommer: gnr. 72, bnr. 8, 9, 11, 12, 18, 31, 47, 51, 56, 76, 101, 121, 139, 187, 188, 202, 213 og 232, gnr. 200, bnr. 5 og gnr. 202, bnr. 5 i Søgne kommune. Planområdet utvides nå med følgende eiendommer: gnr 72, bnr. 53, 95, 102, 103, 105, 119, 207 og 208. Hovedformålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av et nytt skolesenter med ungdomsskole, videregående skole og tilhørende idrettsanlegg. Formålet med utvidelsen er å regulere inn idrettsformål (friidrettsbane) vest for skoleområdet og å finne løsninger på adkomst til både skolene og boliger i området. Tips oss! Ring 38 36 18 00, eller send SMS/MMS til 03811. Planarbeidet inkluderer konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 annet ledd jf. forskrift om konsekvensutredninger. Denne vil bli supplert med nødvendige utredninger som følge av utvidelsen. Kontaktperson for planarbeidet er Anne Lislevand, WSP Norge. Eventuelle kommentarer, merknader eller opplysninger som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes på e-post til [email protected] innen 28. desember 2018. Evt. ta kontakt per telefon; 922 68 146.

© PressReader. All rights reserved.