Faedrelandsvennen : 2018-11-15

KULTUR KRISTIANSAND KUNSTHALL. : 50 : 50

KULTUR KRISTIANSAND KUNSTHALL.

50 Kultur Faedrelandsvennen Torsdag 15. november 2018 Kristiansand Kunsthall. «Avskygninger» krever at du har god tid En utstilling med mange ord I «Avskygninger» inviteres kunstnere til å utforske grensene mellom litteratur og kunst. for å få en umiddelbar opplevelse – for å bruke hjertet mer enn hjernen for å si de enkelt – fungerer «Avskygninger» dårlig. Med unntak av et fåtall visuelt appellerende enkeltverk, krever mange av verkene at du har god tid og vilje til å sette deg inn i de ulike prosjektene. Jeg kan fort bli utålmodig av rad på rad med videoverk der jeg må lytte meg inn i nye litteraere kontekster, og der det gjentagende forventes mye av meg. Også dersom man ønsker en visuell forståelse av sammenhengene mellom kunst og litteratur, fungerer utstillingen mindre godt. Til det er den for åpent tematisert og lite stramt kuratert. Damir Avdagic tematiserer fortellingen, Ane Thon Knutsen et enkeltforfatterskap, Janne Kruse og Jon Lunde bruker ord som assosiative tegn, og Monica Aasprong estetiserer selve bokmediet. I andre verk, som Sofia Magdalene Eliassons avstøpninger og Andrea Galiazzos interaktive tegnemiljø, blir den litteraere inngangen uklar. Utstillingen minner om en postmoderne tekst som åpner seg i alle retninger, og som dermed også lett kan bli retningsløs. Og som domineres av tekst, mindre av bilder. Kunstens og litteraturens hus. Men hva gjør samarbeidet med den visuelle kunsten? LITTERAERE HENDELSER ●●Utstillingen er først og fremst svaert omfattende. Den viser verk av 18 kunstnere og forfattere som arbeider i skjaeringspunktet mellom litteratur og kunst. De arbeider med grafikk, video, maleri, fotografi, installasjon, tekst og lydkunst. Og verkene vises både i biblioteket og Kunsthallens til sammen fire etasjer. For å lokalisere verkene utstyres vi med kart som gir korte innføringstekster. I tillegg byr utstillingsperioden på en variert serie arrangementer som performance, kunstnersamtaler, boklanseringer, klassikerklubb og kunst- og litteraturverksteder for ungdom. Det er derfor vanskelig å naerme seg denne utstillingen som en tradisjonell kunstutstilling. Den er mer som en serie litteraere hendelser, og som et konglomerat som må stykkes opp i mindre deler. Og det er her også selve kunstutstillingens problem ligger. frida forsgren ANMELDER [email protected] Har doktorgrad i kunsthistorie og jobber som førsteamanuensis ved Institutt for religion, historie og filosofi ved Universitetet i Agder. Hun har forsket på italiensk renessanse, amerikansk modernisme og arbeider nå med norsk samtidskunst. litteraert, intellektuelt tekstfokus, fungerer utstillingen bedre. Og saerlig dersom du kan stikke innom utstillingen gjentatte ganger. Best kan man kanskje naerme seg «Avskygninger» som selve biblioteket? En dag kan man trekke ut en bok fra hylla, en annen dag en neste. For meg er det saerlig Even Aalrusts malerier og videoverk som appellerer i dette «biblioteket». Maleriene av flamingoer, giraffer og isbjørner er fargesterke, drømmende, deilige og naive som en fantasifull barnebok. Men videoverket «Dear Deer» fremstiller menneskets dominerende, truende og onde natur, og tilfører maleriene en skjør og truet aktualitet. Et annet verk som appellerer er duoen She’s A Shows iscenesettelse av den antikke dikteren Sapfos ord til bølger. Kombinasjonen av ord, lyd og bilder virker svaert suggererende. Jeg liker også Jon Lundes lydinstallasjoner i heisen, som i god surrealist-tradisjon forteller meg idet heisen stopper at «du blir forelsket», eller «du drar på jordomseiling». Lunde sier her noe slående om ordenes evne til å lage bilder. Og flere bilder kunne med fordel vaert skapt i denne utstillingen, som blir veldig litteraer. ●●Kristiansand Kunsthall har i en årrekke hatt et litteraert fokus. Utstillingene akkompagneres gjerne av publikasjoner som utdyper temaer fra kunstverkene for å skape litteraere og filosofiske assosiasjoner. I «Avskygninger» tar de skrittet enda videre og inviterer kunstnere til å utforske grensene mellom litteratur og kunst, eller hvordan de «skygger hverandre». Utstillingen markerer et tettere samarbeid mellom Kristiansand Kunsthall og Folkebiblioteket, som nå lanseres som et felles FRIDA FORSGREN UTSTILLING SOM TEKST HJERNE ELLER HJERTE? ●●Dersom du imidlertid går på utstilling som «en leser» med et ●●Dersom du går på kunstutstilling

© PressReader. All rights reserved.