Tau­et bort 11 feil­par­ker­te bi­ler

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ESPEN SAND

Bus­sen kom ikke frem på grunn av 11 feil­par­ker­te bi­ler. Nå har Falck tau­et bort samt­li­ge.

Like før halv syv lør­dag kveld la po­li­ti­et i Ag­der ut den­ne mel­din­gen på Twit­ter: «Falch Aren­dal mel­der at de har tau­et inn 11 feil­par­ker­te bi­ler fra Buss­ter­mi­na­len på Hare­bak­ken. Det­te til obs der­som noen tror bi­len sin er stjå­let».

– Vi opp­le­ver at folk rin­ger hit når de ikke fin­ner bi­len sin, og der­for leg­ger vi ut mel­din­gen hos oss. Bi­le­ne kan hen­tes hos Falck, sier ope­ra­sjons­le­der Lars Hy­berg i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Bil­ber­ger Tor In­ge Flo­dquist i Falck Aren­dal sier bi­le­ne ble tau­et bort for­di bus­sen ikke kom inn til buss­ter­mi­na­len på Hare­bak­ken. Tra­fik­ken stop­pet helt opp og der­for var vi nødt til å gjø­re det fort, sier Flo­dquist.

– Det må ha star­tet med at en av bi­le­ne par­ker­te feil, og der­et­ter har en rek­ke bi­ler par­kert ved si­den av, leg­ger bil­ber­ge­ren til.

Falck i Aren­dal lig­ger like ved buss­ter­mi­na­len, så det ble ikke lan­ge taue­tu­ren for Flo­dquist og mann­ska­pe­ne i Falck.

Den kor­te tu­ren vil li­ke­vel svi på pun­gen for 11 bil­ei­ere.

– Det vil kos­te bil­ei­er­ne 2500 kro­ner å få ut bi­len, sier Flo­dquist.

– Er det et stort pro­blem at folk par­ke­rer feil ved buss­ter­mi­na­len på Hare­bak­ken?

– Ja, det er fak­tisk blitt et stort pro­blem. Det er noe vi opp­le­ver titt og sta­dig, sier bil­ber­ge­ren i Falck.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Her, bak inn­heng­nin­gen, sto de 11 bi­le­ne som ble tau­et bort lør­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.