Po­liti­be­tjen­ter kniv­stuk­ket

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En mann er sik­tet for vold mot po­li­ti­et etter at to po­liti­be­tjen­ter ble kniv­stuk­ket i Egersund natt til søn­dag. De kom fra hen­del­sen med let­te­re ska­der.

An­gre­pet skjed­de da en mann i 20-åre­ne tok kon­takt med po­liti­tje­neste­men­ne­ne og hev­det han var blitt kniv­stuk­ket.

I etter­kant vis­te det seg at man­nen had­de på­ført seg selv kutt­ska­der.

– Man­nen er sik­tet for vold mot po­li­ti­et og for kropps­ska­de, sier po­liti­ad­vo­kat An­ne Met­te Da­le i Sør­vest po­liti­dis­trikt i en presse­mel­ding.

Po­liti­be­tjen­te­ne er beg­ge be­hand­let av helse­per­so­nell for kutt­ska­der og har sydd fle­re sting, og kom fra hen­del­sen uten al­vor­li­ge ska­der.

– De kom fra det med til­syne­la­ten­de mind­re ska­der, men det er klart de er på­vir­ket etter hen­del­sen, sa ope­ra­sjons­le­der Ire­ne Ragn­hild­stveit i Sør­vest po­liti­dis­trikt til NTB like før klok­ken 03.30.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.